Liên hệ: 0979.634.222 (Zalo) | Facebook: Khôi Nguyễn

Net offer


Giới thiệu một số NET Offer cơ bản

Thông tin 1 số net Netoffer cơ bản mang tính chất tham khảo, thông tin NET có thể thay đổi 

* SupersonicAds

Net 30 + 45 + 60
Minpay 200$
Delay và Thanh toán từ ngày 1 ==>> ngày 16 hàng tháng.
Thường thì delay hết ngày 10, ngày 11 sẽ có invoice.


* Superewards

Net Bi-weekly - 30
Minpay 100$
Thanh toán vào ngày 1 và 15 hàng tháng.* Blvd-media

Net 15 ( đã chuyển qua net 30 )
No Min
Thanh toán vào ngày 5-10 hàng tháng.* Cpalead

Net 30
Minpay 10$
Thanh toán vào ngày 28 ==>> ngày 3 hàng tháng.
Trên 1000$/Tháng thanh toán Net 15.


* RadiumOne

Net 30
Minpay 100$
Thanh Toán vào ngày 1 hàng tháng.


* Matomy Money

Net 30
Minpay 20$


* Matomy Maket

Min 50$
Net 30
Thanh Toán vào ngày 6-9 hàng tháng.


* Winterleads

Net 30
Min : 20$
Thanh toán vào ngày 1 hàng tháng


* Ksix

Net 15
Minpay 50$
Thanh toán vào 16 hàng tháng.


* Cpagrip

Net 30
Minpay 50$
Thanh toán vào ngày 1 hàng tháng.


* AdGate Media

Min 25$
Net-30,
Net-15 ($1k+/mo),
Net-7 ($5k+/mo)


* Ultra Pay

Net 30
No Min
Thanh toán vào ngày 1-5 hàng tháng


* Offers Revenue

Net-30
No Min
Thanh toán vào 30 - 2 hàng tháng

* One Better Network

Net-30
Min : 50$
Thanh toán vào ngày 1-2 hàng tháng


* Net ADWorkmedia

Net 30
Min : 20$
Thanh toán vào mùng 1-2 hàng tháng


* Sponsorpay

Net 45
min trên site : 268$
Android : 01$
Ios : 0,1$
Thanh toán vào ngày 13 -20 hàng tháng 7

.
Nguồn internet